Nástrojáreň ISPE TOOL SERVICE, s.r.o. poskytuje služby v oblasti údržby, opráv a modifikácií vstrekovacích foriem. Disponujeme spektrom technológií, ktoré v kombinácii s dlhoročnými skúsenosťami zaručujú našim klientom dodanie služieb vo vysokej kvalite. Kvalita servisu vstrekovacích foriem je podporená tušírovacím lisom, na ktorom vieme skontrolovať dodané vstrekovacie formy do rozmerov  upínacích platní 1000×700 mm a hmotnosti 3 ton, a v prípade potreby je po dohode so zákazníkom doladená deliaca rovina vstrekovacej formy. Navyše ponúkame možnosť opráv vstrekovacích foriem priamo na prevádzke zákazníka, pokiaľ to stav poškodenia umožňuje. Súčasťou našej ponuky je taktiež pravidelná preventívna údržba, ktorá zabezpečí kontinuálnu spôsobilosť vstrekovacích foriem podľa požiadaviek systémov kvality.