• Údržby, opravy a modifikácie vstrekovacích foriem
  • Preventívne údržby a tušírovanie vstrekovacích foriem

Služby pre vstrekovacie formy:

Údržba vstrekovacích foriem

čistenie, odstránenie prestrekov, kontrola deliacich rovín, mazanie foriem, konzervácia foriem

Opravy vstrekovacích foriem

poškodené tvary, poškodené komponenty foriem, prestreky, deliace roviny, leštenie tvarov a vtokových systémov

Modifikácie vstrekovacích foriem

zmena tvarov podľa požiadavky

Tušírovanie vstrekovacích foriem

kontrola deliacich rovín, dopasovanie deliacich rovín