• údržby, opravy a modifikácie vstrekovacích foriem
  • preventívne údržby a tušírovanie vstrekovacích foriem
  • dolaďovanie nových vstrekovacích foriem po dodaní na prevádzku

Služby pre vstrekovacie formy:

Údržba a tušírovanie vstrekovacích foriem

čistenie, odstránenie prestrekov, kontrola deliacich rovín, mazanie foriem, konzervácia foriem, kontrola deliacich rovín, dopasovanie deliacich rovín

Opravy vstrekovacích foriem

poškodené tvary, poškodené komponenty foriem, prestreky, deliace roviny, leštenie tvarov a vtokových systémov

Modifikácie vstrekovacích foriem

zmena tvarov podľa požiadavky

Dolaďovanie nových vstrekovacích foriem

doladenie vstrekovacích foriem po dodaní od výrobcu (najmä pre formy, ktoré sú dovážané z tretích alebo vzdialenejších krajín), úprava rozmerov, dopasovanie formy, doladenie funkčnosti pre bezproblémový chod formy pre sériovú výrobu